Joep Konings verwerpt de Belgische neiging om specifieke lastenverlagingen toe te kennen.

beleid

Van onze redacteurProfessor Joep Konings, de decaan van de Leuvense economiefaculteit, en Damiaan Persyn verwerpen in een studie de 'overdreven' Belgische neiging om arbeidskostenverlagingen te richten op specifieke groepen zoals langdurig werklozen en jongeren. Een algemene kostenverlaging is efficiënter, zeggen ze.

Die boodschap lanceren ze voor het begin van het overleg over een centraal loonakkoord dit najaar. Lastenverlagingen vormen de smeerolie die de overheid moet aanbrengen om de sociale partners tot zo'n akkoord te brengen.

Konings en Persyn zeggen dat 'de lasten' in België 55 procent uitmaken van de loonkosten. Dat is de hoogste score van alle Oeso-landen. België doet wat aan de verlaging van die lasten, maar richt die overwegend op doelgroepen; daarvoor wordt 1,8 procent van het bbp ingezet, 8 keer meer dan het Oeso-gemiddelde.

De auteurs zeggen dat algemene lastenverlagingen efficiënter zijn omdat die echt jobs scheppen. Specifieke lastenverlagingen dienen voor 70 procent om bestaande jobs aan andere mensen te geven ('verdringing') en scheppen maar voor 30 procent nieuwe banen.

In vorige decennia werden de specifieke lastenverlagingen altijd bepleit door de economen van onder meer het Planbureau. www.econ.kuleuven.be/joep.konings