Faillissementen

De rechtbank van koophandel heeft de bvba AB Seafood failliet verklaard. Die bvba had destijds haar zetel in de Skagerrakstraat en runde een groothandel in vis. De Blankenbergse advocaat Ignace Claessens werd aangesteld als curator. In Blankenberge werd de bvba Rotri failliet verklaard. Die bvba had haar zetel aan het Manitobaplein en runde een café en restaurant. De Brugse advocate Colette Gryson moet de schuldeisers opvangen. In Knokke, tot slot, werd het bedrijf V&S Pomping failliet verklaard. Dat bedrijf had zijn zetel aan de Meerlaan. Advocaat Bruno Lefever is curator.