Toegankelijkheid

Het toegankelijkheidsreglement voor handelszaken dat sinds 2008 van kracht was, is vervangen door de Vlaamse stedenbouwkundige verordening. Het reglement voorziet in een toelage voor handelszaken die de toegang aanpassen voor andersvaliden. Meer info: dienst Stedenbouw, 050-42.99.42.