Aandeel CFE wordt gesplitst
Het aandeel van de bouwgroep CFE wordt op 1januari 2008 gesplitst in 20.

Een bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering (BAV) heeft daar maandag haar goedkeuring voor gegeven. Met de aandelensplitsing wil CFE zijn aandeel, dat nu erg duur oogt, toegankelijker maken voor de kleine belegger.

In mei 2006 liet de bouw- en baggergroep voor het eerst horen een aandelensplitsing te overwegen. In de twee daaraan voorafgaande jaren was het aandeel van 200 naar 945 euro gestegen.

Maandag sloot het aandeel CFE op Euronext Brussel op 1.470 euro (+0,34 procent).

Eind augustus kondigde gedelegeerd bestuurder Renaud Bentegeat aan dat een BAV op 8oktober zich over een splitsing in twintig zou uitspreken.

De aanwezige aandeelhouders schaarden zich unaniem achter het voorstel. De 26 aanwezigen vertegenwoordigden samen 376.065 aandelen (op een totaal van 654.613 stuks). Na afronding van de aandelensplitsing zullen er 13.092.260 aandelen CFE zijn.

De vergadering gaf ook haar fiat voor een inkoopprogramma van eigen aandelen van CFE.

CFE zal in de komende 18maanden 10procent van het uitstaande aandelenkapitaal inkopen.