Nu de overname van ABN Amro door het Fortis-trio enkel nog formeel moet worden afgerond, verschuift de aandacht naar de gevolgen van het megaproject. Want de overname van de grootste bank van Nederland zal een enorme impact hebben op Fortis en zijn identiteit. Niet alleen de opsplitsing en -nadien- de samenvoeging van de divisies, afdelingen en teams kondigen zich moeilijk aan, ook de cultuurverschillen tussen beide concerns en buurlanden zullen een grote rol spelen. 'Daar komen de Belgen', verzuchten Nederlandse commentatoren nu al met een mengeling van cynisme en gelatenheid. De culturele kloof tussen Fortis en ABN Amro dreigt de integratie dan ook danig te belasten.