Nieuwe auto's zouden vanaf 2009 voetgangers of obstakels moeten kunnen herkennen.

AUTO

De Europese Commissie heeft een Europees voorstel van verordening goedgekeurd dat autofabrikanten verplicht vanaf 2009 in alle nieuwe auto's een sensor te bouwen die software in werking zet waardoor er extra remkracht wordt geleverd aan het remsysteem indien er voor de auto een voetganger, fietser of een ander obstakel opduikt. Nu al hebben enkele merken in een dergelijk systeem voorzien.

Volgens de Europese Commissie zouden er per jaar 1.100 voetgangers minder sterven in het verkeer indien alle nu rondrijdende auto's met het systeem uitgerust zouden worden. In de hele Unie sterven jaarlijks 8.000 zwakke weggebruikers (voetgangers en fietsers) in het verkeer.

Het systeem is zo gemaakt dat voetgangers of andere voorwerpen die opduiken voor de auto, herkend worden. Bij het remmen wordt er door die herkenning extra remkracht opgewekt. Dat kan de remafstand aanzienlijk verkorten. Ook al kan een botsing niet altijd vermeden worden, de maatregel zal de gevolgen ervan verminderen, zeker voor zwakke weggebruikers, meent de Commissie.

De maatregel kadert in het programma dat door haar in 2001 werd opgestart. Het heeft als doel het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Europa tegen 2010 te halveren. Het voorstel van verordening waarvan de verplichting om een sensor in te bouwen een onderdeel is, moet nog door de Raad van Ministers en het Europees Parlement aangenomen worden. Het komt in de plaats van twee bestaande richtlijnen: een uit 2003 die specifiek gericht is op de veiligheid van voetgangers en een uit 2005 die erop gericht is om de voorkant van auto's veiliger te maken. (bb)