Het inflatiecijfer in de vijftien landen van de eurozone is in de loop van juli gestegen tot de nieuwe recordhoogte van 4,1 procent. Dat maakte Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gisteren bekend. Met 4,1 procent bereikt de inflatie haar hoogste peil sinds de invoering van de euro, in 1999. De Europese Centrale Bank, die vorige maand nog een renteverhoging doorvoerde om het tij te keren, mikt beleidsmatig op een inflatie van maximaal 2procent.

Maar in België ligt de stijging van de consumptieprijzen nog heel wat hoger dan dat Europees record van 4,1 procent. Woensdag liet de federale overheidsdienst Economie weten dat de Belgische inflatie 5,91 procent op jaarbasis heeft bereikt, het hoogste niveau in 24jaar.

Overal in de eurozone wordt de inflatie omhooggeduwd door de hoge energie- en voedselprijzen. Maar in België is de impact van de prijsstijgingen op de internationale oliemarkten nog meer voelbaar dan elders in Europa. Volgens een analyse door de Nationale Bank van België is de sterkere energiegevoeligheid van de Belgische inflatie daarvoor de belangrijkste oorzaak. In de Belgische indexkorf hebben de energieproducten een groter gewicht gekregen dan in de andere eurolanden. Voorts spelen ook typisch Belgische factoren een rol, zoals de stijging van de distributie- en transporttarieven op de elektriciteits- en gasmarkt. Uit cijfers van de Oeso blijkt dat de energieprijzen in ons land in het afgelopen jaar met 31procent zijn gestegen, tegen gemiddeld 16procent in de landen van de eurozone.

Die sterkere energiecomponent verklaart ook waarom de Belgische inflatie sinds begin dit jaar fors boven het eurogemiddelde uitsteekt, terwijl dat in de loop van 2007 helemaal niet het geval was (zie grafiek). Ook het verschil in absolute cijfers tussen juli vorig jaar -1,4 procent inflatie voor België en 1,8 voor de eurozone- en nu, is frappant.

De gestegen consumptieprijzen en het verlies aan koopkracht zijn alvast de voornaamste bekommernis van de Europeanen. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau GfK. Bijna vier Belgen op de tien liggen er wakker van. Bij de Europeanen geldt dat voor bijna drie op de tien. Enkel de Fransen zijn nog meer begaan met de inflatie dan de Belgen. Opvallend is dat dubbel zoveel Walen (55procent) als Vlamingen (27procent) bekommerd zijn om hun koopkracht. Alleen in ons land wordt de inflatie automatisch doorgerekend in een indexverhoging van de lonen. (jir)