Met 6,8 procent werklozen scoort België een stuk beter dan de vijftien andere landen van de eurozone, waar een gemiddelde werkloosheidsgraad van 7,3 procent wordt gehaald. Dat betere resultaat voor België is niet nieuw. In de voorbije twaalf maanden lag de Belgische werkloosheid steevast lager dan het cijfer voor de eurozone (zie grafiek).

De werkloosheid in de eurozone is volgens gegevens van Eurostat nauwelijks gedaald sinds juli vorig jaar, van 7,4 naar 7,3 procent. In ons land was er in diezelfde periode wel degelijk sprake van een aanzienlijke vermindering van het aantal werklozen, van 7,3 naar 6,8 procent.

De Belgische werkloosheid ligt overigens lager dan of is gelijk aan het gemiddelde voor twee andere 'Europese entiteiten': de 'oude EU (met 15lidstaten) is goed voor 6,9 procent en de 'nieuwe EU' (met 27landen) voor eveneens 6,8 procent.

Vanzelfsprekend vertaalt de dalende werkloosheid in België zich in gelijktijdig stijgende werkgelegenheidscijfers. Volgens de federale overheidsdienst Economie lag de bruto-index van het aantal werknemers in de Belgische industrie in het eerste trimester van dit jaar op 91,4 punten, of een stijging met 0,9 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. Als het totale aantal werkenden wordt geteld (met inbegrip van de zelfstandige ondernemers) is er sprake van een toename met 0,6 procent ten opzichte van begin 2007.

Ter vergelijking: voor de eurozone rapporteert Eurostat een toename van de werkgelegenheid op jaarbasis met 1,6 procent, dus meer dan in ons land.

De Belgische prestaties zijn een stuk minder goed als de evolutie van de loonkosten wordt vergeleken met die in de andere eurolanden. De totale loonmassa van de Belgische industrie is tussen het eerste kwartaal van 2007 en dezelfde periode van 2008 met 4procent toegenomen. In de bouwnijverheid is dat zelfs met 5,3 procent. Die stijging van de loonuitgaven is maar deels door het bijkomende aantal werknemers te verklaren en weerspiegelt vooral de loonstijgingen door cao-afspraken en het systeem van automatische loonindexering.

In de eurozone is die stijging van de loonmassa lager, ondanks een hogere toename van de werkgelegenheid dan in België. Bij de Europese buren gaat het om gemiddeld 3,3 procent hogere loonuitgaven. Voor het geheel van de 27Europese lidstaten ligt de stijging van de loonkosten op 4,7 procent. (jir)