De voorbije kwartalen groeide de Belgische economie mooi volgens het groeitempo dat werd aangegeven in de eurozone. Daarbij valt op dat de Belgische groei bijna altijd net iets groter was dan die van de eurozone.

Ook in het tweede kwartaal hield de Belgische economie nog behoorlijk stand. De groei verzwakte wel wat, maar bedroeg op jaarbasis toch nog altijd 2procent. Tegenover het eerste kwartaal groeide de Belgische economie in het tweede kwartaal nog met 0,3 procent.

Europese cijfers voor het tweede kwartaal zijn nog niet beschikbaar, maar heel wat economen zijn redelijk pessimistisch over dat kwartaal. Zo wordt voor het tweede kwartaal in de eurozone door sommigen uitgegaan van een nulgroei. Er zijn zelfs economen die niet uitsluiten dat de economie in de eurozone in het tweede kwartaal wat is gekrompen. Zij zien het recessiespook al opduiken.

Daarbij wordt vooral naar de Duitse economie gekeken. Die is goed voor ruim een kwart van de eurozone. In het eerste kwartaal boekte de Duitse economie nog de hoogste groei in twaalf jaar. Dat was onder meer te danken aan de uitzonderlijk hoge bouwactiviteit, een gevolg van de milde winter bij onze oosterburen. Maar de Duitse regering heeft nu al toegegeven dat de Duitse economie in het tweede kwartaal gekrompen is.

'Landen als Spanje en Ierland zijn al in recessie', zegt Geert Noels van Petercam. 'Maar ik denk niet dat het in de hele eurozone zover komt. Trouwens, wat is een recessie? Iedereen hanteert daar een andere definitie voor. De groei vertraagt, maar de berichten dat de Europese economie in recessie gaat, vind ik overdreven.'

Verwacht wordt dat het derde kwartaal voor de eurozone ook nog moeilijk zal zijn, maar dat de Europese economie in het vierde kwartaal opnieuw zal opveren. Er wordt van uitgegaan dat de Benelux relatief goed weerstand zal houden in de moeilijke kwartalen waar de Europese economie nu doorgaat.

Een groeivertraging zou normaal gesproken de inflatie wat moeten afremmen. Bovendien is de olieprijs de jongste weken opnieuw wat gezakt.

Als de inflatie afneemt, verdwijnt meteen het alibi voor de Europese Centrale Bank om de rente nog meer te verhogen. Misschien zet volgend jaar wel een renteverlaging in, waardoor de economie opnieuw wat zuurstof krijgt. (cv)