En de vader van het overnameproject?
Maurice Lippens.pn
Foto: © Bert Van Den Broucke
Met Gilbert Mittler, de financiële man, verdwijnt een van de loyale architecten van de stoutmoedige overname van ABN Amro van het toneel. Die overname kwam erop neer dat Fortis zich engageerde voor de grootste overname uit zijn geschiedenis zonder dat het de financiering klaar had.

Critici wijzen erop dat de echte geestelijke vader van het project graaf Maurice Lippens is en dat de tandem Votron-Mittler het beleid op het terrein vormgaf. Er zijn geen indicaties dat Lippens op de korte termijn conclusies zal trekken. De verwachting is dat gewacht wordt op een 'geschikt' moment.

De mededeling, op 11juli, dat Jean-Paul Votron als enige opstapte en dat Herman Verwilst, die zijn carrière bij Fortis aan Lippens te danken heeft, het tijdelijk overneemt, was niet exact het vertrouwenwekkend signaal waar de buitenwacht zat op te wachten. De vraag die achter de schermen gesteld wordt, is in welke mate Lippens zijn raad van bestuur nog in de hand heeft. Die is bevolkt met internationale personen die weinig affiniteit hebben met de thuismarkt van Fortis en met de klanten van de bankverzekeraar. Zolang het goed gaat, staat zo'n internationale raad mooi. Maar als het brandt, is de eigen reputatie al snel de hoofdbekommernis. Normaal had Lippens ingevolge de code-Lippens bij de jongste aandeelhoudersvergadering als voorzitter moeten opstappen. Fortis liet echter de termijn van de 65-jarige Lippens in afwijking van de code-Lippens verlengen. Die code stelt dat een bestuurder niet langer dan twaalf jaar kan aanblijven, omdat hij dan zijn onafhankelijkheid zou verliezen. 'We zien geen reden om een winnend team te veranderen te midden van een aantal belangrijke gebeurtenissen', verklaarde Gilbert Mittler, de financieel directeur van Fortis, daar in november vorig jaar over. Lippens is sinds 1981 bestuurder van de verzekeringsmaatschappij AG, nu Fortis Insurance, en werd in 1983 ceo van AG. Mittler, een aimabel man, is door zijn loyauteit in de problemen gekomen, menen waarnemers. (pdd)