België moet een tandje bijsteken
Luc Everaert.pvdb
BRUSSEL - De Belgische regering heeft een paar goede aanzetten gegeven, maar ze moet een tandje bijsteken, vindt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De financiering van de federale staat en deelstaten moet worden herzien.
HET IMF stelde gisteren zijn definitieve rapport over België voor. Een van de opdrachten van het IMF bestaat in het opvolgen van de economische en financiële ontwikkelingen in zijn 184 lidstaten en het verstrekken van beleidsadvies. Het rapport over ons land is genuanceerd. ,,Het beleid gaat de goede richting uit, maar de hervormingen moeten worden versterkt'', zegt Luc Everaert, het afdelingshoofd van het Europees departement van het IMF in Washington. ,,De komende verkiezingen en regeringsonderhandelingen zijn daarvoor het uitgelezen moment'', vindt hij.

Wat dan volgens Everaert zeker op tafel moet liggen, is een betere coördinatie tussen de verschillende beleidsniveau's in ons land en meer financiële verantwoordelijkheid. Daarmee verwijst het IMF naar de financieringswet, waardoor geld naar de gewesten en gemeenschappen vloeit, terwijl de grote uitdagingen van de vergrijzing en de gezondheidszorg op de schouders van de federale overheid blijven rusten. Een federale overheid die almaar krapper bij kas zit.

Everaert wijst er ook op dat de werkloosheid hier minder snel daalt dan in de ons omringende landen. ,,België is het enige land waar een werkloosheidsuitkering onbeperkt in de tijd wordt uitgekeerd.'' Een deel van de oplossing ziet het IMF ook in lagere lasten op arbeid.

Om meer banen te creëren, zal ook werk gemaakt moeten worden van een nieuw stelsel van loonvorming. Met de loononderhandelingen op sectoraal en bedrijfsniveau moet beter rekening worden gehouden met de verschillen in productiviteit.

Zo zullen de regionale verschillen in werkloosheid tussen de gewesten kleiner worden. Volgehouden loonmatiging is van essentieel belang om de concurrentiekracht van ons land te handhaven. De vijf procent loonnorm die eind vorig jaar afgesproken werd, vindt Everaert te hoog.

Hij vindt ook dat België de inspanningen om ouderen langer aan het werk te houden moet opdrijven. Het Generatiepact is een eerste goede aanzet, maar is onvoldoende. Alle vormen van vervroegd pensioen moeten stilaan uitsterven.

Het IMF bevestigt dat de Belgische economie vorig jaar met 3procent groeide. Voor dit jaar blijft de verwachting dat de economie met 2,2 procent zal vooruitgaan.

België mag ook iets meer budgettaire discipline aan de dag leggen, vindt het IMF. Voor dit jaar rekent de regering op een overschot van 0,3 procent. ,,Dat overschot zou jaarlijks met 0,3 procentpunt opgetrokken moeten worden tot België een surplus van 2procent haalt. De uitgaven moeten beter onder controle gehouden worden'', zegt Everaert. ,,Alleen zo zal het mogelijk zijn om de pensioenen en de stijgende gezondheidszorgen in de toekomst te blijven betalen.''

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig