Wie zijn auto niet meer op straat laat staan, krijgt straks subsidies

Eigen garage levert geld op

Antwerpenaars met een garage die hun auto niet langer op straat, maar altijd binnen parkeren, krijgen vanaf de zomer een subsidie van het parkeerbedrijf Gapa. 'We hopen zo meer parkeerruimte op straat te creëren, een steeds schaarser goed', verduidelijkt verkeersschepen Ludo Van Campenhout (Open VLD).

Het gaat om een piste in het nieuwe parkeerbeleidsplan tot 2012 dat nu op tafel van de gemeenteraad en districtsraden ligt. Eén van de uitdagingen daarbij wordt het creëren van extra parkeerruimte.Vroeger mocht het niet, maar sinds enkele jaren wel: een bewonerskaart voor mensen met een garage ...