ZIJSTRAATJE

Het eenrichtingsverkeer in het zijstraatje van het Heiveld dat van richting veranderd was wegens het werfverkeer, kan opnieuw zoals oorspronkelijk gebeuren: van de basisschool De Boot naar het MAI, de Buso-meisjesschool. De bouw van de nieuwe BLO-school nadert immers haar voltooiing. (ego)