't GRAF

De gemeenteraad heeft het beheer van het gemeenschapscentrum 't Graf toevertrouwd aan een beheersorgaan. Zowel het huishoudelijk en organiek reglement als de beheerscommissie werden samengesteld en goedgekeurd. (vgd)