AFFICHES

De gemeenteraad heeft een nieuw plakreglement goedgekeurd. De affiches moeten worden binnengebracht op de jeugddienst en de eigenlijke aanplakking gebeurt door de stedelijke diensten. De retributie hiervoor bedraagt 1euro per begonnen ruimte van het formaat A1. Niet-reglementair aangebrachte boodschappen worden verwijderd. (mph)