Wie de jongste jaren leende om een woning te kopen of te bouwen, betaalt wellicht tussen 4,5 en 5procent rente. Een simulatie leert dat herfinancieringen rendabel zullen worden als de rente nog 0,1 tot 0,2 procentpunt daalt.

Of zo'n herfinanciering dan ook voor u interessant wordt, hangt af van diverse factoren, waaronder vooral de resterende looptijd en het bedrag dat u hebt geleend.

Hoe korter de nog resterende looptijd, hoe minder lang je nog van de lagere rente kan genieten en hoe zwaarder de herfinancieringskosten die de banken aanrekenen, doorwegen in het nog verschuldigde bedrag.

Hoe hoger het geleende bedrag, hoe groter het effect van een lagere rente op de maandelijks lasten.

www.standaard.biz/herfinanciering