Ename is voorbeeld voor de wereld

Voortaan kunnen alle culturele erfgoedsites in de wereld op dezelfde manier worden ontsloten en opengesteld. Dat dankzij de goedkeuring van een wereldwijd charter waarvan de oorsprong in Oudenaarde ligt, bij het Ename Expertisecentrum.

Het is de Algemene Vergadering van Icomos die het 'Ename-charter' goedkeurde. Icomos staat voor 'International Council on Monuments and Sites'. Het is een internationale niet-gouvernementele organisatie ...