Tielt kent vanaf nu ereburgerschappen toe

De stad Tielt voert het ereburgerschap in. De titel kan één keer per jaar worden toegekend aan personen die bijdroegen tot het welzijn of de welvaart van de stad, die faam en aanzien verworven in Vlaanderen, België of in het buitenland, of die de stad Tielt internationale uitstraling gaven.

Het ereburgerschap kan ook postuum worden toegekend. Kandidaten zullen door adviesraden, commissies, verenigingen, instellingen en gemeenteraadsleden ...