Gemeente Maarkedal vraagt uitstel waterzuivering

Maarkedal wil bij de Vlaamse regering uitstel bekomen voor de realisatie van het zoneringsplan. 'De huidige uitvoeringstermijnen van het zoneringsplan zijn voor onze gemeente onrealistisch', zegt schepen van Waterbeleid Marc Bauwens (CD&V/N-VA).

De zoneringsplannen bepalen in welke zone inwoners zelf moeten instaan voor de zuivering van het afvalwater en waar het afvalwater collectief, dus op initiatief van de gemeente, moet worden behandeld. 'Om in orde te zijn met de voorliggende plannen moet in Maarkedal tegen 2015 nog 83 kilometer riolering worden ...