In vijf jaar kwart minder leerjongeren
Werkplekleren kan jongeren een mooi toekomstperspectief bieden.Amaury Miller/Hollandse Hoogte Foto: © Amaury Miller
De voorbije vijf jaar nam het aantal leerjongens en -meisjes in Vlaanderen met 23procent af, zo becijferde de zelfstandigenorganisatie NSZ.

In Vlaanderen organiseert Syntra de zogenoemde 'leertijd', het opleidingssysteem waarbij de student één dag les volgt op een Syntra-campus en vier dagen per week het vak leert bij een ondernemer. Tussen 2005-2006 en het huidige schooljaar daalde het aantal jongeren dat dit onderwijstype volgt, in Vlaanderen met 23 procent, van 5.736 naar 4.422. In Wallonië daalde het aantal leerjongeren over dezelfde periode van 5.533 naar 5.139 (-7procent).

Werkplekleren komt dus in gevaarlijk vaarwater. 'En dat is zonde', vindt Christine Mattheeuws, de voorzitter van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. 'Vooral omdat honderden bedrijven jaar na jaar op zoek zijn naar jongeren die ze mee kunnen kneden. Aan potentiële stagemeesters is er in de bedrijven alvast geen gebrek.'

Daarom is het volgens het NSZ dringend zaak om de leertijd te herwaarderen. 'Jongeren moeten werkplekleren zien als een evenwaardig alternatief dat hen een mooie toekomst kan opleveren. Dat wordt overigens nu al bewezen: wie zo'n opleidingstraject heeft gevolgd, heeft 85 procent kans op een baan binnen het jaar. Bovendien richt 18 procent van de leerjongeren binnen de vijf jaar een eigen zaak op.'

Johan Peeters, eigenaar van brasserie DeMet in Vilvoorde, bevestigt: 'Ik heb al meermaals vergeefs gezocht naar diensters of hulpkoks bij de scholen. Maar er schort vaak iets aan de mentaliteit van de jongeren. De jongedame die ik nu via Syntra in dienst heb als dienster en barmanager, is iemand die er wél voor gaat, die enorm snel leert en wél bereid is om 's avonds en in het weekend te werken. Ze heeft hier een leercontract voor twee jaar, krijgt een leervergoeding van circa 450 euro per maand (officieel vastgelegde bedragen, red.) en de kans is reëel dat ze hier vast aan de slag kan.'

'Bijkomend probleem is dat ouders en leerlingen nog steeds een te negatief beeld hebben over leren en werken', aldus Christine Mattheeuws. 'Volledig ten onrechte. Kiezen voor een stiel die doorgaans beroepszekerheid meebrengt is minstens even waardevol als op je achttiende afzwaaien met een ASO-diploma.'