Aalscholver bedreigt visbestand

Te veel aalscholvers duiken op aan visvijvers. De beschermde vogels jagen op vissen. 'In enkele jaren is het aantal aalscholvers enorm toegenomen', vertelt voorzitter Hubert Krahy van de Grand Pont Vissers in Hoegaarden. 'Ze zijn een drama voor de visvijvers, poelen en waterlopen. Een aalscholver is een koolzwarte vogel met lange bek en met de grootte van een raaf. Hij wordt wel eens waterraaf genoemd. Witvisforum startte een petitie om de jacht op aalscholvers weer mogelijk te maken. Het leverde 11.139 handtekeningen op, maar Vogelbescherming Vlaanderen ging in het tegenoffensief met een petitie voor behoud van de bescherming. Daar zijn al 5.500 handtekeningen ingezameld. (be)Niet te missen