INBURGERING Marino Keulen (Open VLD)

Positief is dat Keulen, samen met Vandenbroucke, het aanbod van Nederlandse lessen voor anderstaligen heeft uitgebreid. Bovendien kunnen dankzij Keulen nu ook niet-nieuwkomers - allochtonen die hier al langer wonen - op cursus.

Minder positief vindt het Minderhedenforum het ingewikkelde systeem van sancties dat de minister aan de inburgeringscursussen koppelde: wie niet opdaagt voor de lessen, wordt gekort in zijn uitkering. Volgens het Minderhedenforum willen de meeste anderstaligen niets liever dan Nederlands leren ...