C-Power rondt grote kaap
De regering heeft het laatste obstakel opgeruimd voor het eerste windenergieproject op zee.

energie

Dat gebeurde vorige week vrijdag al, in alle stilte.

Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt (SP.A) beklemtoonde gisteren in een reactie dat hij samen met de minister van Energie, Marc Verwilghen (Open VLD), niets meer heeft gedaan dan een bestaand kb uitdrukkelijk bevestigen. 'We zijn niet buiten de wet gegaan', verzekerde hij.

Volgens Landuyt was het niettemin opportuun om een extra bevestiging te verstrekken omdat bij de financiers van C-Power, de bouwer van het windmolenproject in het Belgische gedeelte van de Noordzee, 'enig wantrouwen in de overheid' bleef heersen. Landuyt moet vaststellen dat voor bankiers een kb niet zwaar genoeg weegt om het geld vrij te maken voor het windmolenpark van C-Power. 'In de bankwereld is het vertrouwen in de overheid niet echt groot', erkende hij.

De regering had via een kb al een tijdje geleden vastgelegd dat uitbaters van windmolenparken op zee, zoals C-Power, twintig jaar lang een hogere prijs voor hun productie kunnen krijgen dan de marktprijs. Dat extraatje van 107euro per megawattuur hebben ze nodig om hun project rendabel te maken. De overheid legde tegelijk vast dat het beursgenoteerde hoogspanningsbedrijf Elia zich contractueel moest verbinden om te allen tijde zoveel te betalen voor de groene stroom die de windmolenparken in de Noordzee opwekken. Elia zou die toeslag op zijn beurt kunnen doorrekenen aan leveranciers die wettelijk verplicht zijn een minimumhoeveelheid groene stroom aan te kopen.

Maar daar wrong de voorbije maanden de schoen. Het beursgenoteerde Elia wou geen enkel financieel nadeel lijden voor een aankoopverplichting die de overheid het bedrijf had opgelegd.

Elia drong er bij de Creg, de regulator, op aan om de uitgaven voor de aankoop van groene stroom gedurende twintig jaar volledig te mogen doorrekenen in het hoogspanningstarief. De Creg legt jaarlijks dat hoogspanningstarief vast, dat vandaag goed is voor 5 tot 10procent van de kilowattuurprijs die aan de verbruiker wordt aangerekend. De Creg aarzelde om een dergelijke langdurige waarborg te verstrekken. En zo ligt de bal opnieuw in het kamp van de regering. Die heeft nu verzekerd dat de rekening van productie van groene stroom op zee volledig betaald zal worden door de verbruiker. (pse)

Blz.E7 Laatste loodjes.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in