GNOP

De milieuraad vraagt het gemeentebestuur het tweede gemeentelijke natuurontwikkelingsplan in Teralfene op te starten, in de Domentse Broeken in Essene komen te weinig percelen vrij. Budget: 10.000 euro. (rds)