Uitbreidingswerken

De eigenaar van een gebouw in de Maria-Louisalaan wil uitbreidingswerken uitvoeren waarbij afgeweken wordt van de zijdelingse bouwvrije strook, de dakhelling en kroonlijsthoogte. (ssj)