Pastorie

De stad leent geld om de unieke pastorie in Diets-Heur te restaureren. Ze neemt een hypothecaire volmacht op de percelen grond van de kerkfabriek van het dorpje aan de taalgrens. (vt)