Nieuwe spaarrichtlijn vanaf 1april

Spaarrekeningen in het nieuw

Op 1april is het D-day voor de banksector. Dan gaat het koninklijk besluit van kracht met de nieuwe richtlijnen voor het spaarboekje. De opvallendste nieuwigheid is ongetwijfeld dat de basisrente op spaarrekeningen nog maar maximaal 3procent mag bedragen vanaf april. Maar er verandert nog meer.

Van onze medewerksterHet koninklijk besluit (kb) van 7december dat de reglementering van de spaarboekjes wijzigt, telt niet meer dan twee A4'tjes. Maar dat is ruim voldoende om enkele ...

Niet te missen