ONDERZOEK

Het Autonoom Gemeentebedrijf heeft in augustus een bouwaanvraag ingediend voor de uitbreiding van het cultuurcentrum. Tot en met 12oktober loopt er een openbaar onderzoek. Het dossier ligt ter inzage op de dienst Ruimtelijke Ordening. (dbp)