Toelage

Sinds dit jaar kent de gemeente een subsidie toe aan elk Essens gastgezin dat kansarme kinderen tot 18jaar opvangt om humanitaire of gezondheidsredenen. De toelage bedraagt 10euro per overnachting met een maximum van 150euro per gezin. Gezinnen die hiervoor in aanmerking denken te komen, kunnen het aanvraagformulier downloaden op www.essen.be en binnenbrengen in het gemeentehuis. Meer info: 03-670.01.41. (bee)