WOONERF

De nieuwe straat Rode Aarde, een zijstraat van de Bevrijdingsstraat, wordt een woonerf. Het snelheidsregime wordt 20 km per uur en het verkeer op de Bevrijdingsstraat heeft voorrang op dat van Rode Aarde. (pbvm)