'Splitsing zou ramp zijn voor arbeidsmarkt'
De taalgrens is volgens Di Rupo voor Waalse werkzoekenden niet langer een psychologische barrière. mh
Foto: © MH Michiel Hendryckx
'Een verdere opsplitsing van de arbeidsmarkt is een slecht idee. Nu Vlaamse ondernemers meer en meer in Wallonië personeel zoeken, zou het allemaal veel ingewikkelder worden.'

Arbeid

Van onze redacteurDat zegt Elio Di Rupo. Praat met directeurs van de VDAB in de grensregio over de samenwerking met de Waalse tegenhanger Forem, en in de kortste keren valt zijn naam. 'Hij is het die als minister-president druk is blijven zetten op de collega's van Forem om samen te werken met de VDAB. Je voelt het dat dat voor een grote verandering in de geesten gezorgd heeft aan Waalse kant.'

Di Rupo relativeert een beetje, maar zegt dat hij toch met toenmalig Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V) onderhandeld heeft om die samenwerking tussen de tewerkstellingsdiensten grensoverschrijdend tot een beter goed te maken. 'Sedert de afgelopen maanden ben ik daarover nu toch eindelijk tevreden. Het resultaat van de Banenmarkten over de taalgrens heen van afgelopen weekend mag gezien zijn. Dat er meer dan 1.400 Waalse werkzoekenden op zijn afgekomen is een goede zaak.'

Toch kan ik me maar moeilijk voorstellen dat die 1.400 een meerderheid van de Waalse werkzoekenden in de grensregio uitmaakt?

'Nee, maar men vergeet dat er op dit ogenblik volgens een rapport van Forem ongeveer 40.000 Walen werken in Vlaanderen. De Vlamingen beweren altijd dat de Walen de taalgrens niet willen oversteken, maar dat is dus niet correct. Er wordt ook vaak gefocust op de Noord-Fransen die willen komen werken in de streek van Kortrijk, maar weet je dat er nog veel meer zijn die in Wallonië komen werken? En dat heeft alles te maken met het interessante grensstatuut dat maakt dat een Fransman netto een pak meer overhoudt.'

Vlaanderen smeekt in een aantal regio's om extra werkkrachten. Is Wallonië de toekomst voor de Vlaamse ondernemingen?

'Wat zeker is, is dat Vlaanderen en Wallonië op het vlak van tewerkstelling complementair zijn. Vlaamse ondernemers zoeken opgeleide werknemers en in Wallonië zijn die werknemers beschikbaar. Weet je dat het Waalse gewest zeer grote inspanningen levert om in goede bijkomende opleidingen te voorzien voor Waalse werkzoekenden? Dat was indertijd een politieke beslissing van de PS. Die inspanning is verhoudingsgewijs veel groter dan die in Vlaanderen.'

In de Wetstraat werd al meer dan eens gesproken over een verdere splitsing. Dat vindt u vast geen goed idee?

'Het is inderdaad geen goed idee. En het zijn niet alleen de Walen die dat zeggen. Ook ondernemers zijn daar vierkant tegen. België heeft al zo'n kleine economie en dan zouden we nog eens drie verschillende arbeidsmarkten gaan creëren. De gevolgen voor de ondernemers zouden alleen maar negatief zijn. Alles zou veel ingewikkelder worden, met verschillende reglementen per regio. Kan je je al voorstellen wat het wordt voor een ondernemer die een vestiging heeft in Vlaanderen en één in Wallonië? Als hij er dan ook nog één heeft in Brussel zou het helemaal mooi zijn. We zijn er zeker geen voorstander van.'

Het geeft de indruk dat het hele tewerkstellingsverhaal haaks staat op het politieke discours van de jongste maanden.

'Ik ben ervan overtuigd dat geen enkele ondernemer alleen maar denkt aan zijn dorp of zijn stad als het gaat over tewerkstelling. Splitsing is voor hen geen goede zaak.'

Betekent de taalgrens nog altijd een soort van psychologische barrière?

'In Wallonië toch niet. Ik denk dat, als het soms moeizaam loopt, dat vooral te maken heeft met het feit dat mensen onvoldoende geïnformeerd zijn. Het is belangrijk dat Waalse werkzoekenden op de hoogte zijn van de vacatures in Vlaanderen. Forem en de VDAB zijn daar de jongste tijd goed mee bezig door vacatures grensoverschrijdend aan te bieden. Maar ook ondernemers zelf kunnen daarin een belangrijke rol spelen.'

Het eeuwige probleem blijft: nog altijd zijn er te weinig Walen die zich kunnen behelpen in het Nederlands.

'Wel, ik zal u antwoorden met wat ik gisteren van ondernemers op de Banenmarkten te horen kreeg. Waalse werkzoekenden moeten niet perfect Nederlandstalig zijn. Dat is niet nodig. Wat wij verlangen is dat ze goed zijn in hun vak. Die taal leren ze later dan wel. Onze mensen in Wallonië weten dat nog altijd onvoldoende.'