Onbekend fragment Jacob van Maerlant ontdekt

Twee snippers van een veertiende-eeuws Middelnederlands handschrift die zijn teruggevonden in de band van een boek, werpen nieuw licht op de ontwikkeling van ons woordje ‘en'.

In de archieven van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) heeft literatuurhistoricus Remco Sleiderink een tot dusver onbekend, veertiende-eeuws fragment van Der naturen bloeme van Jacob van Maerlant ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen