TIELT

Olivier woordvoerder actiegroep

In de aanloop naar de volksraadpleging op zondag 20 maart over de toekomst van de Tieltse Markt (DS, 16 februari), laat de actiegroep Spel op de Markt opnieuw van zich horen. De leden roepen de stadsgenoten op om ‘neen' te stemmen.

Opvallend is dat de actiegroep, na het vertrek van Yannick Demey, geen nieuwe woordvoerder heeft gekozen. In de plaats daarvan werd het standbeeld ...