Officieel komt er geen systeem van tijdelijke werkloosheid voor bedienden. In de feiten wel.

De federale regeringspartijen zijn het bijna eens om een alternatieve formule van tijdelijke werkloosheid voor bedienden in te voeren. Al mag die maatregel zeker niet zo genoemd worden, om de toorn van de vakbonden niet op te roepen.

Vandaag buigt het kernkabinet zich over de voorstellen van minister van Arbeid Joëlle Milquet (CDH). Zowel Milquet als haar collega-vicepremier Laurette Onkelinx (PS) liet gisteren nadrukkelijk verstaan dat er geen uitbreiding komt van het bestaande systeem van tijdelijke werkloosheid voor arbeiders. Daarmee komen ze tegemoet aan de eis van de vakbonden.

Maar in de feiten zullen de werkgevers een speciale crisisformule krijgen waarmee ze 'overtollige' bedienden een tijdlang van de betaalrol kunnen halen zonder ze te moeten ontslaan. Dat pleziert dan weer het VBO.

Milquet heeft zowel een crisis-tijdskrediet als een crisis-werktijdverkorting op tafel gelegd. Daardoor zullen de bedrijven om economische redenen tijdelijk kunnen overstappen naar een kortere werkweek (collectief, met loonverlies) of zullen werknemers (individueel of in groep) een tijdlang minder kunnen werken in het regime van vier vijfde of halftijds tijdskrediet.

Vakbonden noch werkgevers wilden gisteren veel commentaar kwijt. De leden van de Groep van Tien wachten op een officiële beslissing door de regering-Van Rompuy. De kans bestaat dat de topministers het vandaag al definitief eens raken, maar dat elke communicatie daarover wordt stilgehouden tot na 1 mei, het socialistische feest van de Arbeid, om het ABVV niet te provoceren.

Volgens de bediendebonden LBC en BBTK komen ook de alternatieve formules van Milquet 'onvoldoende tegemoet' aan de verzuchtingen van hun achterban. Ze eisen meer garanties op het behoud van werkgelegenheid, plus voldoende hoge compensaties voor het inkomensverlies. Ruim 3.000 militanten van LBC en BBTK verzamelden gisteren in Brussel om de 'uitholling' van het bediendestatuut aan te klagen. (jir)