Ook weinig sociaal vertrouwen hangt samen met criminaliteit

Crimineel wil niet zeggen allochtoon

Als allochtonen vaker betrokken zijn bij sommige vormen van criminaliteit, dan is dat omdat ze sociaal-economisch kwetsbaar zijn.

© Lieven Van Assche
Van onze redactriceGemeenten met een hoge criminaliteitsgraad zijn gemeenten met een hoge werkloosheidsgraad, met veel leefloners en alleenstaanden en met veel sociale huurwoningen. Met andere woorden ...
Aangeboden door onze partners

Niet te missen