Toneelvoorstelling

De Bonheidense Toneelvrienden brengen op zaterdag 30 januari de theatervoorstelling 'Ge moogt hem hebben!'. Het stuk wordt tot 7 februari gebracht in GC 't Blikveld. Alle info bij Carine Van Dessel op 015-51.75.68.