Kunstkring vertaalt oude spreekwoorden

Kunstenaars van kunstkring r'Auw geven in de komende maanden oude spreekwoorden en zegswijzen een eigentijdse interpretatie.

Het Kempens museum bewaart in zijn collectie heel wat voorwerpen uit het dagelijkse leven van de Kempenaar uit vroegere tijden: van de geboorte tot de dood, oude ambachten, het leven rond de haard, het gildeleven. ...