De werkloosheid in Vlaanderen blijft dalen, maar minder hard dan enkele maanden geleden.

Vlaanderen sloot het jaar 2007 af met 171.297 werklozen. Dat zijn er volgens de arbeidsdienst VDAB welgeteld 23.299 -of 12procent- minder dan een jaar voordien, eind 2006. De daling van de werkloosheid was het grootst bij de (jonge) schoolverlaters, met 21procent.

De Vlaamse werkloosheidsgraad is daarmee gezakt tot 6,05 procent. Bij mannen bedraagt de werkloosheid nog amper 5,19 procent, bij de vrouwen is dat 7,11 procent.

In de West-Vlaamse regio's Tielt en Roeselare is de werkloosheid bij de mannen zelfs teruggevallen tot respectievelijk 2,1 en 3,1 procent.

Toch valt er een kanttekening te maken bij al dat positieve nieuws. Het tempo van de daling begint immers af te nemen. Vlak vóór en vlak na de zomervakantie van vorig jaar benaderden of overschreden de dalingspercentages de grens van 20procent, om vanaf de maand oktober geleidelijk aan terug te vallen tot een werkloosheidsdaling van 12procent (op jaarbasis) in december.

Ter vergelijking: in Wallonië daalde het aantal werklozen vorig jaar van 269.022 tot 245.929. In absolute aantallen (min 23.093) is die daling bijna gelijk aan Vlaanderen, in percentages een stuk minder: min 8,6 procent. (jir)Blz. E2-E3 VW Vorst duikt op in werkloosheid.