Commentaar

Radicaal compromis

Een jaar en drie weken na de verkiezingen ligt voor het eerst een document op tafel van iemand die op alle terreinen van het voorgenomen regeringsbeleid keuzes maakt en bereid is ze uit te voeren. Dat is wat de nota-Di Rupo anders maakt. De formateur treedt, misschien wel voor het eerst, naar voren als een man die niet afwacht, niet twijfelt en niet terugdeinst. Hij stelt geen grijs pakket voor dat alle scherpe hoeken afrondt, neen, hij komt met een compromisvoorstel dat op diverse punten zo radicaal is dat het velen naar adem doet happen.

© Monica Mont

Uit gerichte lekken was al gebleken dat Di Rupo bereid is zijn nek ver uit te steken. Korten op ambtenarenpensioenen, werklozen sneller minder steun uitbetalen, dat soort zaken. Gisteren bleek ook dat ...