Caroline Gennez

'Geen sprake van blanco cheque'

De voorzitster van de SP.A is teleurgesteld.

© Philip Reynaers

'Geweldig spijtig', noemt Gennez het afspringen van de onderhandelingen. 'Er lag objectief heel veel op tafel: een propere splitsing van BHV, een staatshervorming met de overdracht van bevoegdheden, goed ...

Niet te missen