Toenadering rond Scheldeverdieping
Het Scheldewater tussen de Nederlandse premier Jan Peter Balkenende (r.) en zijn Vlaamse collega, Yves Leterme, werd gisteren minder diep. Foto: © wfa
DEN HAAG - De regeringsleiders van Nederland en Vlaanderen hebben gisteren een precieze timing afgesproken om het princiepakkoord over de Scheldeverdieping, dat al dateert van 30 november vorig jaar, in een officiële overeenkomst om te zetten. Ook over de financiering is het water niet meer zo diep. ,,We hebben de kloof van enkele tientallen miljoenen euro verkleind naar enkele miljoenen euro'', verklaarde de Vlaamse minister-president Yves Leterme.

LETERME stond gisteren voor de opdracht om met de Nederlandse premier, Jan-Peter Balkenende, afspraken te maken over de uitdieping van de Westerschelde vanaf 2007. De voorbije weken werd er steeds meer aan getwijfeld of de Nederlandse overheid daar snel werk van wilde maken. Bovendien dreigde het dossier gekoppeld te worden aan het gehakketak tussen Nederland en België over de hogesnelheidslijn naar Nederland.

De Scheldeverdieping komt er vooral op vraag van de Antwerpse haven. Die heeft een verdieping van de vaargeul tot 13,5 meter nodig om grotere containerschepen te kunnen ontvangen. Containers zijn wereldwijd de groeimotor geworden van de havens.

De Westerschelde telt elf ondiepe plaatsen, de meeste op Nederlands grondgebied. Maar de belangrijkste, goed voor bijna de helft van alle baggerwerken, ligt wel op Vlaams grondgebied.

Volgens Leterme bewijst het engagement van zijn Nederlandse ambtsgenoot om een precieze timing te respecteren dat Balkenende geen koppeling wil maken met het moeilijke hsl-dossier. Balkenende zei wel dat hij uitkijkt naar een ontmoeting tussen de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, en de Belgische minister van Begroting, Johan Vande Lanotte, over de hogesnelheidslijn. Dat gesprek vindt plaats in Gent op 26 januari.

De Nederlandse regering zal de volgende weken het ontwikkelingsplan voor de Westerschelde voorleggen aan het Nederlandse parlement en tegen eind februari een memorandum ondertekenen met Vlaanderen. Tegen dan moeten de politieke verantwoordelijken van beide landen ook de laatste financiële discussies afronden. Die draaien nog rond de vraag op welke manier Vlaanderen een natuurontwikkelingsproject op Nederlands grondgebied, de Hedwigepolder, mee zal betalen, en rond de Vlaamse tegemoetkoming voor de tunnel onder het kanaal Gent-Terneuzen in het Zeeuwse Sluiskil. Ook moet er nog een btw-zaak verduidelijkt worden die samenhangt met de financiering van de baggerwerken op Nederlands grondgebied. Vlaanderen betaalt het prijskaartje van 210 miljoen euro, maar vraagt dat Nederland de btw op deze werken compenseert.

Voor natuurontwikkeling zouden Vlaanderen en Nederland elk op hun grondgebied hetzelfde bedrag opzijzetten. Gisteren werd gezegd dat het telkens gaat om 200 miljoen euro, maar Leterme zei dat hij zich daarop niet wil laten vastpinnen.