BRUSSEL - De directie en de vakbonden bij De Post hebben gisteren het akkoord ondertekend waardoor de postmannen drie dagen extra vakantie krijgen. Daarmee koopt De Post de arbeidsduurvermindering van 38 naar 36 uur af die het bedrijf in een vorige cao had beloofd.

Die arbeidsduurvermindering zou niet minder dan dertien dagen extra vakantie hebben betekend. ,,We blijven met een wrang gevoel zitten, maar de goedkeuring is een keuze van het verstand'', zei Jef De Doncker (ACOD).

Daarnaast hebben de contractuelen recht op twee extra dagen die ze mogen opnemen voor hun pensionering. De statutaire werknemers krijgen in twee stapjes het volledige vakantiegeld uitbetaald, zoals in de privé-sector. De Post garandeert bovendien dat alle vakantiedagen ook effectief opgenomen kunnen worden.

Maar door het openbreken van de vorige cao heeft het vertrouwen van de vakbonden in de bedrijfsleiding een flinke deuk gekregen. ,,De Post heeft daarom beloofd om te onderzoeken hoe onze afspraken in de toekomst juridische afdwingbaar gemaakt kunnen worden'', zegt Lieve Vanoverbeke van de christelijke vakbond ACV-Transcom. De Post garandeert ook om tegen het einde van dit jaar alle uitstaande rust- en verlofdagen van voor 2000 uit te betalen. Volgens Vanoverbeke zou het nu nog om ongeveer 10 miljoen uren gaan.

Het diep de vertrouwensbreuk is, zal blijken als de komende weken de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de komende jaren starten. De vakbonden maken de komende dagen hun nieuwe eisenbundel over aan de directie.

(cv)