BRUSSEL - Het aantal gevallen van hooliganisme in en rond Belgische voetbalstadions neemt jaarlijks af. De incidenten zijn ook minder zwaar. Dat komt vooral door het strengere sanctioneringsbeleid, dat tot een toename van het aantal uitgeschreven processen-verbaal heeft geleid. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael in de bevoegde kamercommissie verklaard.

Tijdens de eerste helft van het voetbalseizoen 2003-2004 werden in 76 van 191 voetbalwedstrijden in de eerste klasse 169 incidenten vastgesteld. Het ging volgens een mededeling van het kabinet-Dewael vooral om kleine incidenten.

De Cel Voetbal van de politie stelde 656 pv's op. Voor het seizoen 2002-2003 waren dat er 457 en voor 2001-2002 ging het om 201 pv's. De stijging is het gevolg van de strikte verbaliseringspolitiek tegenover supporters die hun boekje te buiten gaan, antwoordde Dewael op een vraag van André Perpete (PS).

Sinds de Voetbalwet van 10 maart 2003 in werking is getreden hebben 1.039 personen een administratief stadionverbod gekregen. Dat verbod duurt gemiddeld twaalf maanden, maar kan tot vijf jaar duren. Daarnaast kregen 241 mensen een juridisch stadionverbod van de gerechtelijke autoriteiten.