BRUSSEL - Er verandert voorlopig niets aan het ontwerp-KB van 19 december over de financiering van de BSE-tests. Het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Rudy Demotte (PS) liet na afloop van het Overlegcomité vanmorgen weten dat er geen doorbraak is. Het koninklijk besluit bepaalt nu dat de BSE-tests niet alleen door de runder-, maar ook door de varkens- en pluimveesector gefinancierd moeten worden.

Vlaams minister van Landbouw Ludo Sannen zei vandaag in de wandelgangen van het Vlaams Parlement dat er federale bereidheid is om het voorstel nog aan te passen, zodat de kostprijs van de tests niet exclusief wordt afgewenteld op de landbouwers. Volgens de minister staat de zaak opnieuw op de agenda van het volgende Overlegcomité, begin maart.

Het overlegcomité gaat dus voorlopig niet in op het voorstel dat de boerenbond gisteren deed. Zij stelden toen de oprichting van een fonds om de BSE-testen te financieren voor. De boerenbond wil dat alle voedselverkooppunten jaarlijks een forfaitaire som bijdragen aan een fonds voor voedselveiligheid. Het fonds zou dan alle tests voor zowel vlees als andere voedingsproducten moeten kunnen financieren. Het zou gaan om een forfaitaire vergoeding van gemiddeld 120 euro per jaar.

Het voorstel van de boerenbond lokt ondertussen heel wat negatieve reacties uit.De horeca-uitbaters (horeca Vlaanderen) noemen het voorstel een oorlogsverklaring en dreigen met een boycot. Voor hen is het ondenkbaar dat de distributiesector nog eens moet opdraaien voor een fonds dat de BSE-testen zou financieren. Als hun sector moet betalen voor de kosten van de BSE-controles, is het mogelijk dat ze het Belgisch rundsvlees gaan blokkeren. Ze verwijten de boerenbond gebrek aan solidariteit en voelen zich zwaar op hun ziel getrapt.

De zelfstandigenorganisatie Unizo verwerpt het voorstel van de Boerenbond om een fonds voor de voedselveiligheid op te richten, dat door de voedingswinkels, slagers en horea-uitbaters wordt gespijsd.

Unizo-Winkelraad, het overkoepelende departement van de zelfstandige detailhandel bij Unizo, vindt dat alle betrokkenen ingeschakeld moeten worden om de voedselveiligheid te financieren.

,,Deze problematiek blijft een pingpongspel, waarbij iedereen alle verantwoordelijkheid naar de andere doorschuift. Dit brengt ons geen stap dichter bij de oplossing. Als de Boerenbond echter bij haar standpunt blijft om de verbruikers met de kosten op te zadelen, is er maar één consequente oplossing, namelijk alle burgers via de algemene belastingen laten betalen als onderdeel van de volksgezondheid '', aldus Unizo.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig