Vlaanderen krijgt zeven extra golfterreinen

Het golfplan van de Vlaamse regering krijgt applaus van zowel de mondaine badstad Knokke als van het socialistisch bestuur in Lommel.

OP vraag van de Vlaamse regering wordt onderzocht of het mogelijk is zeven nieuwe golfterreinen aan te leggen en vier bestaande clubs uit te breiden (zie hiernaast).De verantwoordelijke ministers Dirk Van Mechelen (Ruimtelijke Ordening) en Bert Anciaux (Sport) leggen wel voorwaarden op (DS 22 juli) . Zo mag het jaarlijkse inschrijvingsgeld niet meer bedragen dan 1.000 euro, mag er geen instapgeld zijn, moet het beheer van de terreinen met respect voor natuur en milieu gebeuren, en ...