NAMEN - De Waalse uitvoer bedroeg in 2003 27,5 miljard euro. Dat is een stijging met 1,7 procent in vergelijking met 2002. Dat hebben Waals economieminister Serge Kubla en de algemeen directeur van het Waals uitvoeragentschap Awex, Philippe Suinen, bekendgemaakt.

De uitvoer binnen de EU groeide met 2,1 procent. Buiten de EU was er vooral exportgroei naar Centraal-en Oost-Europa (+7,1 procent) en het Verre Oosten (+5,4 procent). De uitvoer vanuit Wallonië naar Latijns-Amerika daalde 11,8 procent, idem voor de uitvoer naar Afrika (-2,7 procent) en het Nabije en Midden-Oosten (-1,7 procent). Ook de uitvoer naar Noord-Amerika kromp (-6,9 procent). Die laatste daling is het gevolg van de boom naar Canada in 2002. Die nam toen toe met 80 procent. In 2003 was hier een daling van 50,3 procent. De Waalse verkopen richting VS stegen 2,8 procent.

Belangrijkste markt voor het zuiden van België blijft het Europa van de Vijftien - en in het bijzonder Frankrijk en Duitsland - dat goed is voor 80,8 procent van de uitvoer. De VS (6 procent), Oceanië (5,4 procent) en Centraal-en Oost-Europa (3,6 procent) volgen.

De Waalse bedrijven beschouwden vooral de sterke euro (25 procent), de oorlog in Irak (18 procent) en het klimaat van onveiligheid door terroristische aanslagen (16 procent) als een rem op de groei van de uitvoer. Geopolitieke problemen liggen ongetwijfeld aan de basis van de dalende uitvoer naar Syrië (-24,8 procent), de Verenigde Arabische Emiraten (-19,6 procent) en Saudi-Arabië (-6 procent). De uitvoer naar Israël en Iran groeide dan weer 48 procent en 14,5 procent.

Volgens een nieuwe berekeningswijze van de Nationale Bank is de Waalse uitvoer goed voor 15,4 procent van het Belgisch totaal, de Vlaamse uitvoer voor 80,8 procent en die van Brussel voor 3,8 procent.

Voor het eerst zijn er ook regionale handelsbalansen. Wallonië kende in 2003 een overschot van 6,3 miljard euro (zo'n 10 procent van het Waals bbp), Vlaanderen een overschot van 10,6 miljard euro (zo'n 10 procent van het bbp) en Brussel een tekort van 8,1 miljard euro.

Voor dit jaar verwacht Suinen een sterkere groei van de Waalse verkopen dan vorig jaar. De Belgische cijfers voor de eerste twee maanden tonen een toename van 2,6 procent en eind vorig jaar steeg de Waalse uitvoer 2,4 procent.