SEA ISLAND - De tweedaagse G8-top in de Verenigde Staten heeft hoofdzakelijk in het teken gestaan van Irak en het Midden-Oosten. Daags na het aanvaarden van een nieuwe Amerikaans-Britse resolutie door de VN-Veiligheidsraad spraken de leiders van de acht rijkste industrielanden zich uit voor een gezamenlijke inspanning om Irak te stabiliseren en te democratiseren, echter zonder de Iraakse bevolking de wil van de internationale gemeenschap op te leggen.

Ook werd op Sea Island een verklaring aangenomen waarin werd opgeroepen tot politieke hervormingen in het hele Midden-Oosten, hervormingen die moeten leiden tot ,,grotere politieke stabiliteit en economische voorspoed". De top wordt vandaag afgesloten met een ontmoeting tussen de G8-leiders en een delegatie van Afrikaanse leiders. Daarbij zal onder meer worden gesproken over nauwere internationale samenwerking in de strijd tegen aids en honger.

Concrete afspraken over het Midden-Oosten die op de top zijn gemaakt zijn:

- een fonds van honderd miljoen dollar ten behoeve van het bedrijfsleven

- regelmatig overleg tussen ministers van de G8 met hun collega's in het Midden-Oosten

- leningen voor kleine ondernemers, met name vrouwen

- programma's om analfabetisme te bestrijden

- het opleiden van 100.000 extra leraren in de komende vijf jaar.