Zal Paul D'Hoore nog een boek schrijven over de beurs? Hij moet het ons direct vertellen. Eerst even vragen of het goed gaat met onze economie.

Interim: dat is dit keer het codewoord voor D'Hoores programma Vlaanderen nv . Tijdelijke arbeid zit in de lift, al loopt België wel achter: ,,Hier werd lang gedacht dat elke werknemer een vaste job voor het leven wou. Nu zie je dat die gedachte bij jongeren niet meer bestaat. Dat merk je hier ook op de VRT. Twintig, dertig jaar geleden dacht je: ik ben binnen, ik blijf binnen. Nu wil men soepel werken, halftijds, meer vrije tijd.'' Arbeiders uit arme landen die hier zes maanden het vuile werk komen doen om dan terug naar huis te gaan: is dat de toekomst? ,,Dat moet je niet overschatten. Vergeet niet dat het overgrote deel van de mensen een vaste job heeft. Dat zal zo blijven. Interimwerk dient vooral om schokken op te vangen. Ik denk aan fruitpluk, pretparken, bedrijven die airco's maken.'' In Vlaanderen nv ging het al over toplonen, een huis bouwen, witte producten. Is er veel reactie gekomen op de uitzending over zwartwerk? ,,Niet zoveel als de uitzending over kernenergie en de gevaren ervan. De getuigenissen van een aantal interimarbeiders - daar heb je ze weer - maakten indruk. Heel opvallend is dat de reportage meer impact had in Nederland dan bij ons. Als er iets niet klopt, zijn ze daar in Nederland erg gevoelig voor. In België schrikken we daar niet meer van.'' ( lacht ) Hoe gaat het met onze economie, Paul?

,,Vrij goed. Een groei van 2,7 procent in 2004: dat is meer dan het gemiddelde. Maar er zijn twee 'maren'. Je merkt van die groei niets in de werkgelegenheid. Bedrijven werven pas aan als de economie blijft groeien. Bovendien zijn er bedrijven die van die groei niets merken. Klopt, want niet alle sectoren doen het even goed. De fiscale amnestie had vooral een effect op de consumptie, op de bouw en de verkoop van auto's. Een superjaar zoals 1998? Daarvoor moet het in de buurlanden ook goed gaan.'' Hoe is het met je volgende boek? ( aarzelend ) ,,Op dit moment ben ik niet met een boek bezig. Die beurswetten van mij die waren gebaseerd op de bevindingen van twintig jaar beleggen. Die wetten gelden voor altijd, bij wijze van spreken. Ik ga ze niet herschrijven; mensen zouden zich bekocht voelen. Het is een mooi dilemma: ik krijg regelmatig de vraag of er nog een boek komt, maar ik ga geen boek schrijven alleen omdat er vraag naar is. Ik zou natuurlijk wel mijn beurswetten kunnen aanvullen met nieuwe elementen. Er is de voorbije twee jaar enorm veel gebeurd.'' Daarmee negeer je wel een ijzersterke economische wet: er is vraag, maar je produceert niet.

( lacht ) ,,Klopt, maar dat is de visie op korte termijn. Schrijven is voor mij net als beleggen: je moet op de lange termijn denken.''