Senior & Junior

Jeugdig enthousiasme of ervaring over de jaren. Wij stelden vijf identieke vragen over het engagement van de jongste en oudste kandidaat voor de aanstormende gemeenteraadsverkiezingen. Nelly Goeminne-Lasuy (68) draait al jaren mee bij CD&V. Floor Sneppe (20) zet haar eerste stap in de gemeentepolitiek voor SP.A.

Wat is de drijfveer voor jouw politiek engagement?Nelly: Achttien jaar geleden werd ik gevraagd door wijlen Daniël Coens, toen burgemeester en minister, om op de lijst van toen nog CVP te staan. Met enige schroom heb ik dat aanvaard en ik werd verkozen. Toen wist ik bijna niets van politiek af maar ik heb heel veel geluisterd en bijgeleerd.''Floor: ,,De tendens om terug te keren naar het eigen gelijk, het eigen volk, naar wat vroeger en dus 'goed' was, neemt steeds ...