In veel bedrijven worden, nu het nog kan, canada dry-ontslagformules afgesproken.

DE paarse regering-Verhofstadt heeft het niet begrepen op de canada dry-formules en wil die alternatieve vorm van brugpensionering vanaf volgend jaar zwaar belasten, en dus financieel zo onaantrekkelijk maken dat bedrijven er geen gebruik meer van maken.

De heffing op canada dry is een van de onderdelen uit het Generatiepact. De federale topministers vergaderden gisteravond onderling om zich te beraden over (eventuele) toegevingen die ze kunnen doen aan de vakbonden. Normaal ontmoeten regering en sociale partners elkaar vandaag om over de uitvoeringsbesluiten te onderhandelen.

Intussen draaien gespecialiseerde advocatenkantoren extra uren om de enorme vraag bij hun klanten-bedrijven naar juridisch correcte informatie over het Generatiepact te beantwoorden. Veel bedrijven willen expliciet weten hoelang ze nog speciale eindeloopbaanregelingen, zoals canada dry, kunnen afsluiten.

Jan Hofkens van het advocatenkantoor Lontings ziet in de jongste weken een ,,flink verhoogde vraag naar advies over en begeleiding bij brugpensioen- en canada dry-regelingen. Het kan gaan om collectieve herstructureringsdossiers, maar ook over individuele ontslagprocedures''.

,,Bedrijven die al met herstructureringsdossiers bezig waren, proberen die nu voor het jaareinde af te ronden'', zegt Hofkens. ,,Of slapende dossiers worden geactiveerd, om op basis van de huidige, gekende voorwaarden te kunnen werken.''

Volgens Pieter De Koster, vennoot bij Allen & Overy, staan sommige directies onder druk ,,om te anticiperen op de aangekondigde hervormingen. Bij veel werknemers en vakbondsafgevaardigden is de onwetendheid over en de schrik voor de nieuwe aanpak groot. Vooral de heffing op de canada dry-regelingen is aanleiding voor de vraag naar een versnelling van de procedure.''

Maar hij nuanceert ook. ,,Er is geen aanwijzing dat er nu ineens wordt geherstructureerd om te herstructureren.''